MEMDUR - Prima pagina Româneşte English

Prima pagină  |  Rezumat  |  Obiective  |  Realizări  |  Parteneri  |  Diseminare  |  Contact
SISTEM DE MANAGEMENT DURABIL AL RESURSELOR PENTRU MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE MEDIU ÎN VEDEREA PREVENIRII EFECTELOR NEGATIVE ŞI GESTIONĂRII SITUAŢIILOR DE CRIZĂ - MEMDUR
este un proiect de cercetare câştigat în competiţia PNCDI II - Parteneriate, 2007

Instituţia coordonatoare: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE
Valoarea totală: 990.081 lei
Suma primită de la buget: 864.081 lei
Tipul proiectului: PC
Director de proiect: Prof. dr. Carmen Leane NICOLESCU
Denumirea direcţiei de cercetare: 1. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
Subdirecţia de cercetare: 1.2.7 Sisteme informatice pentru managementul riscului
Numărul de înregistrare: 49D1/18.09.2007


Actualizat la: 17 noiembrie 2010; © 2007-2010 Echipa MEMDUR