MEMDUR - Prima pagina Româneşte English

Prima pagină  |  Rezumat  |  Obiective  |  Realizări  |  Parteneri  |  Diseminare  |  Contact

Etapa I / 2007
Analiza caracteristicilor aerului (in zona de interes) si definirea atributelor
care determina fundamental impactul cu mediul

Capitolul 1 - Identificarea obiectivelor care determină poluarea în judeţul Dâmboviţa
    1.1 Zone critice sub aspectul poluării atmosferei
    1.2 Identificarea obiectivelor care determină poluarea în judetul Dambovita si a poluantilor specifici
Capitolul 2 - Stabilirea caracteristicilor surselor de poluare (regim şi debit de emisie, suprafaţa de emisie, durata de emisie)
Capitolul 3 - Identificarea poluanţilor - Natura şi caracteristicile lor
    3.1. Legislaţia de mediu pricind emisiile şi imisiile de poluaţi în aer
    3.2. Tipuri de poluanţi şi efectele acestora
Capitolul 4 - Identificare şi măsurarea parametrilor definitorii ai factorilor de mediu poluanţi
    4.1. Identificarea parametrilor geografici care pot potenţa impactul poluanţilor - Relieful
Capitolul 5 - Identificarea factorilor meteorologici care pot potenţa impactul poluanţilor
    5.1. Date meteorologice - temperatura
    5.2. Date meteorologice. Precipitaţiile atmosferice. Uniditatea relativă a aerului
    5.3. Climatul radiativ în Câmpia piemontană a Târgoviştei
    5.4. Regimul eolian în Câmpia piemontană a Târgoviştei
Capitolul 6 - Situaţia imisiilor în regiune
    6.1. Puncte de monitorizare a imisiilor - prelucrarea datelor GPS
    6.2. Zonele şi punctele de prelevare a datelor de calitate a aerului
    6.3. Principalele rezultate înregistrate la imisii în municipiul Târgovişte
    6.4. Analiza statistică a calităţii aerului în perioada ianuarie- iunie 2007
Capitolul 7 - Determinarea câmpului de concentraţii glabal de poluanţi în punctele semnificative . Etape preliminare
    7.1. Efectul curenţilor de aer, fenomenul de autoepurare
    7.2. Abordări în combaterea efectelor poluării prin modelare, predicţie şi monitorizare
Capitolul 8 - Tehnici de ajustare a modelelor simetrice de poluare a aerului cu pulberi rezultate din detonări
    8.1. Problematica
    8.2. Indicele de simetrie al modelului poluării aerului - metodă de calcul
    8.3. Principul experimentului de ajustare a modelului
    8.4. Principiile elaborării modelelor
    8.5. Analiza comparativă a modelelor, discuţie
Capitolul 9 - Sistem de monitorizare in timp real a poluării aerului folosind XML - o soluţie open source
    9.1. Problematică, obiectiv
    9.2. Soluţia informatică propusă
    9.3. Concluzii privitoare la abordarea informatică
Capitolul 10 - Observaţii finale
    10.1. Abordarea comparativă a celor două studii de caz
    10.2. Argumente pentru integrarea modelării poluării aerului în aplicaţii GIS - discuţie privind un exemplu de modelare a poluării cu gaze de eşapamentActualizat la: 17 noiembrie 2010; © 2007-2010 Echipa MEMDUR