MEMDUR - Prima pagina Româneşte English

Prima pagină  |  Rezumat  |  Obiective  |  Realizări  |  Parteneri  |  Diseminare  |  Contact

Etapa II / 2008
Realizarea analizelor de proces şi de sistem

  • Analiza sistemului actual de monitorizare şi managementul situaţiilor de criză a stării de mediu în conformitate cu legislaţia UE
  • Studiul sistemului de management al resurselor, concepţia şi elaborarea acestuia
  • Analiza soluţiilor constructive pentru implementarea componentelor software ale sistemului
  • Identificarea surselor de date primare, a calităţii acestora, precum şi a gradului lor de acoperire spaţială
CAPITOLUL 1 - Sisteme de management al riscului
    1.1. Riscul din punct de vedere al problematicii de mediu
    1.2. Problema de mediu - Poluarea aerului si impactul asupra mediului
    1.3. Calitatea aerului in Romania
    1.4. Problematica poluarii mediului in judetul Dambovita
CAPITOLUL 2 . Starea mediului in judetul Dambovita. Sistemul actual de monitorizare si management al situatiilor de criza
    2.1. Calitatea aerului in judetul Dambovita - efect al cumularii emisiilor surselor fixe rezultate din activitatile industriale
    2.2. Managementul resurselor pentru gestiunea de mediu
        2.2.1 Aspecte definitorii pentru sistemul de management al mediului
        2.2.2 Domeniul de aplicare al sistemului de management al mediului
        2.2.3 Terminologie specifica
    2.3. Situatia resurselor pentru gestiunea de mediu la nivelul judetului Dambovita
        2.3.1 Situatia actuala a retelei
        2.3.2 Perspective pentru activitatea de monitorizare a calitatii aerului in judet
CAPITOLUL 3 . Starea mediului in municipiul Targoviste. Analiza imisiilor inregistrate in municipiul Targoviste
    3.1. Analiza seriilor cronologice a imisiilor
    3.2. Corelatii intre concentratiile pulberilor sedimentabile si factorii meteorologici
    3.3. Concluzii privind solutiile automatizate de instrumentatie din domeniul protectiei si supravegherii calitatii aerului
CAPITOLUL 4 . Modelarea matematica a dinamicii agentilor atmosferici poluanti
    4.1. Motivatie si obiective ale strategiei generale recomandate de UE privind monitorizarea poluarii aerului
    4.2. Procedura generala privind realizarea unei strategii de monitorizare a poluarii aerului - privire de ansamblu
    4.3. Aspecte metodologice privind realizarea unei harti a emisiilor atmosferice poluante
    4.4. Modelare - obiectiv, strategie, clase de modele
    4.5. Evaluarea nivelului de poluare prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer
    4.6. Stabilirea zonelor cu nivel maxim de poluare (studiu: judetul Dambovita)
    4.7. Model al dinamicii maselor de aer in zone cu relief complex - abordare bazata pe tehnici de grid
        4.7.1 Introducere - principii de baza
        4.7.2 Preliminarii matematice . extreme de functionale, ecuatiile Euler - Lagrange
        4.7.3 Modelul variational
        4.7.4 Discretizare si aspecte computationale
        4.7.5 Concluzii - cerinte generale privind modelarea curentilor de aer
CAPITOLUL 5 - Sisteme suport de decizie moderne. Sisteme OLAP. Model dimensional OLAP pentru emisiile de poluanti in instalatiile industriale ...
    5.1. Sisteme OLAP
    5.2. Locul sistemelor OLAP în evoluţia sistemelor suport de decizie
        5.2.1 Componentele SSD în tehnologie OLAP
        5.2.2 Subsistemul de modele ....
        5.2.3 Subsistemul cunoştinţelor
        5.2.4 Subsistemul interfeţei cu utilizatorul
        5.2.5 Utilizatorul
        5.2.6 Evoluţia sistemelor OLAP
        5.2.7 Regulile lui Codd
    5.3. Arhitectura sistemelor OLAP.
        5.3.1 Concepte de baza
        5.3.2 Arhitectura sistemelor OLAP
            5.3.2.1 Sisteme ROLAP
            5.3.2.2 Sisteme MOLAP
            5.3.2.3 Sisteme hibride HOLAP
    5.4. Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP
        5.4.1 Caracteristicile soluţiei informatice OLAP pe platformă Microsoft
        5.4.2 Sisteme pentru managementul riscului
    5.5. Concluzii referitoare la utilizarea sistemelor OLAP pentru analiza poluarii atmosferice
CAPITOLUL 6 . Generarea aplicatiei de baze de date cu agenti de mediu
    6.1. Introducere
    6.2. Structura bazei de date
        6.2.1 Statii de masura
        6.2.2 Parametrii masurati
        6.2.3 Utilizatori
    6.3. Descrierea aplicatiei
        6.3.1 Arhitectura aplicatiei
    6.4. Proiectarea interfetei
    6.5. Utilizarea aplicatiei
CAPITOLUL 7 - Concepte GIS, date spatiale si alfanumerice (textuale)
    7.1. Puncte de monitorizare a imisiilor - Preluarea coordonatelor GPS
    7.2. Legi si normative in vigoare
    7.3. Surse si tipuri de date
        7.3.1. Plan Index - judetul Dambovita
            7.3.1.1. Pregătirea hărţilor şi a planurilor
            7.3.1.2. Scanarea hărţilor şi planurilor
            7.3.1.3. Georeferenţierea planurilor
            7.3.1.4. Verificarea scanării şi georeferenţierii planurilor
            7.3.1.5. Lucrari de teren
            7.3.1.6. Desfăşurarea lucrărilor de teren
            7.3.1.7. Vectorizarea
            7.3.1.8. Infrastructura şi sectoarele cadastrale
            7.3.1.9. Planurile parcelare şi titlurile de proprietate conform Legii 18
            7.3.1.10. Procedee şi tehnici pentru obţinerea ortofotoplanului
            7.3.1.11. Verificarea materialului si initierea lucrarii
            7.3.1.12. Lucrari geodezice
        7.3.2. Lucrari de aerofotografiere
            7.3.2.1. Planificarea misiunii
            7.3.2.2. Programul de achizitie
            7.3.2.3. Achizitia fotografiilor
            7.3.2.4. Livrarea fotografiilor
            7.3.2.5. Cerinte privind livrarea DVD-urilor
            7.3.2.6. Aerotriangulatia
            7.3.2.7. Stereorestitutie
        7.3.3. Modelul digital al terenului (DTM)
            7.3.3.1. Obtinerea ortofotoplanului digital si mozaicarea
            7.3.3.1. Mozaicarea si controlul calitatii radiometrice
    7.4. Surse cu potential impact asupra poluarii atmosferei
    7.5. Platforme software specifice pentru lucrul cu datele spatiale si cele de natura alfanumerica
        7.5.1. Geomedia
        7.5.2. MicroTOP
        7.5.3. GeoTrans
    7.6. Situaţia imisiilor in regiune
    7.7. Realizare produse
Concluzii
ANEXE
Anexa I - Calitatea aerului
Anexa II - Diagrame de concentratiiActualizat la: 17 noiembrie 2010; © 2007-2010 Echipa MEMDUR