MEMDUR - Prima pagina Româneşte English

Prima pagină  |  Rezumat  |  Obiective  |  Realizări  |  Parteneri  |  Diseminare  |  Contact

Etapa III / 2009
Proiectarea modelului experimental

  • Stabilirea atributelor specifice componentelor bazei de date spaţiale
  • Proiectarea structurii bazei de date spaţiale şi a atributelor specifice ale componentelor acesteia
  • Identificarea posibilităţilor de interconectare a bazei de date cu sistemul informatic existent
  • Stabilirea resurselor suplimentare de echipamente de măsurare

CAPITOLUL 1 - Stabilirea atributelor specifice componentelor bazei de date spaţiale. Atribute necesare monitorizării evidenţei factorilor de risc în cazul poluării atmosferice
    1.1. Indicatori de calitate ai aerului - Caracterizare generală. Efecte toxice
    1.2. Indicatori meteorologici . Caracterizare generală
    1.3. Monitorizarea parametrilor pe raza judeţului Dâmboviţa
    1.4. Monitoringul calităţii mediului aerian
    1.5. Metode de prelevare manuală şi măsurători în laborator
    1.6. Evoluţia parametrilor de poluare atmosferică în 2007
    1.7. Evoluţia indicatorilor de poluare atmosferică în 2008
CAPITOLUL 2 - Identificarea posibilităţilor de interconectare a bazei de date cu sistemul informatic existent. Definitivarea soluţiei de interconectare cu sistemul informatic de gestiune existent şi cu sistemul de achiziţie a parametrilor de funcţionare din punctele de măsurare dotate cu sisteme automatizate
    2.1. Noţiuni fundamentale privind comunicaţia datelor
    2.2. Consideraţii software privind reţeaua. Fluxul informaţiilor şi protocoale de tranfer a datelor în sistemul de management al resurselor
CAPITOLUL 3 - Identificarea posibilităţilor de interconectare a bazei de date cu sistemul informatic existent. Proiectarea aplicaţiei de bază de date pentru gestionarea parametrilor de mediu şi informarea populaţiei.
    3.1. Introducere
    3.2. Proiectarea bazei de date
    3.3. Arhitectura aplicaţiei
CAPITOLUL 4 - Proiectarea structurii bazei de date spaţiale şi a atributelor specifice ale componentelor acesteia
    4.1. Sistemul Informatic Geografic (GIS)
    4.2. Structura bazei de date spaţiale MEMDUR
CAPITOLUL 5 - Identificarea posibilităţilor de interconectare a bazei de date cu sistemul informatic existent. Realizarea analizelor de mediu în vederea stabilirii locului optim pentru implementarea modelului experimental
    5.1. Dispersia poluanţilor. Zone de interes
    5.2. Calitatea aerului în zonele de interes - măsurări directe
    5.3. Concluzii
CAPITOLUL 6 - Stabilirea resurselor suplimentare de echipamente de măsurare. Controlul şi gestiunea factorilor de mediu
    6.1. Introducere
    6.2. Staţia meteorologică Delta-T
    6.3. Senzori conectaţi la controlerul de semnale
    6.4. Măsurarea semnalelor provenite de la senzori
ANEXE
Anexa I. Date înregistrate lunar reprezentând evoluţia indicatorilor de calitate ai aerului în municipiul Târgovişte, comuna Doiceşti şi oraşul Fieni
Anexa II. Schema bloc (staţie mobilă de monitorizare)
Anexa III. Conectarea senzorilorActualizat la: 17 noiembrie 2010; © 2007-2010 Echipa MEMDUR